Malisheve

Rexhep Zogaj

Fermer Lider
tel: 044 289 329
email: Liki_kk@live.com
Edukimi: Shkolla fillore

Trajnimet: /

Gjuhet e huaja: /

Storja e suksesit: /
AKTIVITETI IM
Aktiviteti kryesor:

Blegtoria:
Numri i krerëve: 35

Rendimenti i qumështit: 20 Lope 500l/d