Kacanik

Merxhan Gashi

Fermer
tel: 044/280-742
email:
Edukimi: Shkolla e Mesme

Trajnimet: Komuna e Kaçanikut

Gjuhët e Huaja: /

Përvoja profesionale: Traditë familjare

Storie e suksesit: /
AKTIVITETI IM
Aktiviteti kryesor:

Blegtori:
3 Lopë qumështore

Drithëra:
Misër 1.5 Ha
Grurë 1.5 Ha

Bletari:
6 Koshere