Podujeve

Fahredin Mahmuti

Fermer Lider
tel: 044/295-206
email:
Edukimi: Shkolla e Mesme

Trajnimet: NOA/USAID, MBPZHR

Gjuhët: Angleze

Storja e suksesit: Në vazhdim të rritjes së kapaciteteve
AKTIVITETI IM
Aktiviteti kryesor:

Perimtari:
Sipërfaqe kultivuese: 2 Ha perime

Rendimenti më i lartë: 130.000 copë sallatë e gjelbërt / Ha