Rahovec

Ismet Raduni

Fermer
tel: 044/129-212
email:
Edukimi: Shkolla fillore

Trajnimet: /

Gjuhët e huaja: /

Përvoja profesionale: Traditë familjare

Storie e suksesit: /
AKTIVITETI IM
Aktiviteti kryesorë:

Bletari:
156 Koshere

Drithëra:
Misër 2.7 Ha
Grurë 2.2 Ha

Vreshta 2 Ha

Këshilluesit e komunes sime
Fermerët lider të komunes sime
TË TJERË
Fermerët e komunes sime
TË TJERË