Vushtrri

Bedri Ademi

Fermer
tel: 044852577
email:
Edukimi: Shkolla e mesme

Trajnimet: /

Gjuhët e huaja: /

Përvoja profesionale: Traditë familjare

Storie e suksesit: Ndërtimi i stallës
AKTIVITETI IM
Aktiviteti kryesor:

Blegtori
40 krerë gjedhe
Këshilluesit e komunes sime
Fermerët lider të komunes sime
TË TJERË
Fermerët e komunes sime
TË TJERË