Kacanik

Sylejman Kovaqi

Fermer Lider
tel: 044/ 152 065
email:
Edukimi: Shkolla e Mesme

Trajnimet: Komuna, MBPZHR

Gjuhët : Angleze, Gjermane, Serbo-Kroate

Përvoja profesionale: Tetëmbëdhjetë vite

Storie e suksesit: Rritja e vazhdueshme e nr. të hektarëve
AKTIVITETI IM
Aktiviteti kryesor:

Pemtari:
Mollë 2 Ha
Lajthi 1 Ha