Vushtrri

Ahmet Seferi

Fermer Lider
tel: 044/332-275
email:
Edukimi: Shkolla e Mesme

Trajnimet:

Gjuhët: Serbo - Kroate

Storja e suksesit: Rritja e kapacitetit
AKTIVITETI IM
Aktiviteti kryesor:

Pemtari:
Sipërfaqe Kultivuese: 2 Ha e 50 ari Pemë
Rendimenti me ilartë:/
Këshilluesit e komunes sime
Fermerët lider të komunes sime
TË TJERË
Fermerët e komunes sime
TË TJERË