Istog

Besim Haskaj

Fermer Lider
tel: 044/276-587
email: besim_415@hotmail.com
Edukimi: Shkolla e mesme

Trajnimet: /

Gjuhët: Serbo - Kroate
AKTIVITETI IM
Aktiviteti kryesor:

Blegtoria:
Numri i bagetive: 94 Lopë

Rendimenti më i lartë: 18 litra qumësht/ditë

Storja e suksesit: Makineria më e përsosur