Ferizaj

Zahir Halili

Fermer Lider
tel: 044/ 702 698
email:
Edukimi: Fakulteti i Bujqësisë- Drejtimi i Përgjithshëm

Trajnimet: USAID, INTERCOOPERATION

Gjuhët: Serbo- Kroate

Përvoja profesionale: Njëzet e shtatë vite

Storie e suksesit: Rritja e sipërfaqeve kultivuese
AKTIVITETI IM
Aktiviteti kryesor:

Pemtari
Prodhimin e fidanëve të pemëve - 2 Ha
Këshilluesit e komunes sime
Fermerët lider të komunes sime
TË TJERË
Fermerët e komunes sime