Publikime

THIRRJE PËR APLIKIM-SUHAREKË

Njoftohen të gjithë fermerët lavërtar të Komunës së Suharekës se nga data: 03.02.2014, fillon aplikimi për pagesa direkte për kulturat: grurë, farë gruri, misër dhe luledielli.

THIRRJE PËR APLIKIM- Ujitja e tokave bujqësore-Shqip

Për përfitim në kuadër të implementimit të “Planit për Bujqësi dhe Zhvillim Rural 2007-13”, mbeshtetje për investime masa “Skema nacionale e granteve për ujitjen e tokave bujqësore”

Thirrje për aplikim- Sektori i pemëve ,perimeve (përfshirë edhe patatet, rrushin dhe drithërat) SHQIP

Për përfitim në kuadër të implementimit të “Planit për Bujqësi dhe Zhvillim Rural 2014-2020”,masa 101 , investimet në asetet fizike në ekonomitë bujqësore,, sektori i pemëve ,perimeve (përfshirë edhe patatet), sektori i rrushit dhe sektori i drithërave.

Thirrje për aplikim- përpunim dhe tregtim të produkteve bujqësore/peshkatarisë-SHQIP

Thirrje për aplikim- përpunim dhe tregtim të produkteve bujqësore/peshkatarisë Thirrje për aplikim , për fermerët dhe ekonomitë bujqësore të Republikës së Kosovës. Për përfitim në kuadër të implementimit të “Planit për Bujqësi dhe Zhvillim Rural 2014-2020”, mbështetje për investime në masën 103, investimet në asetet fizike në përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore dhe atyre të peshkatarisë.

Thirrje për aplikim- Sektori i qumështit, mishit dhe vezëve-Shqip

Thirrje për aplikim për fermerët dhe ekonomitë bujqësore të Republikës së Kosovës. Për përfitim në kuadër të implementimit të “planit për bujqësi dhe zhvillim rural 2014-2020”, masa 101 ,,Investimet në asetet fizike në ekonomitë bujqësore” Sektori i qumështit, mishit dhe vezëve.

Thirrje për aplikim për subvencion të grurit, misrit, lulediellit dhe grurit për farë-SHQIP

Kjo është thirrja për aplikim për Pagesa Direkte për kulturat bujqësore (grurë, misër, luledielli dhe farë gruri) për vitin 2014. Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural edhe këtë vit do të vazhdojë të mbështes sektorin e drithërave përmes pagesave direkte për njësi të sipërfaqes së mbjellë me kulturën e grurit, farës për grurë,misrit dhe lulediellit.

Thirrje për aplikim për subvencion të grurit, misrit, lulediellit dhe grurit për farë-SRB

Kjo është thirrja për aplikim për Pagesa Direkte për kulturat bujqësore (grurë, misër, luledielli dhe farë gruri) për vitin 2014. Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural edhe këtë vit do të vazhdojë të mbështes sektorin e drithërave përmes pagesave direkte për njësi të sipërfaqes së mbjellë me kulturën e grurit, farës për grurë,misrit dhe lulediellit.

THIRRJE PËR APLIKIM- Ujitja e tokave bujqësore-SRB

Për përfitim në kuadër të implementimit të “Planit për Bujqësi dhe Zhvillim Rural 2007-13”, mbeshtetje për investime masa “Skema nacionale e granteve për ujitjen e tokave bujqësore”

Thirrje për aplikim- Sektori i pemëve ,perimeve (përfshirë edhe patatet, rrushin dhe drithërat)-SRB

Për përfitim në kuadër të implementimit të “Planit për Bujqësi dhe Zhvillim Rural 2014-2020”,masa 101 , investimet në asetet fizike në ekonomitë bujqësore,, sektori i pemëve ,perimeve (përfshirë edhe patatet), sektori i rrushit dhe sektori i drithërave.

Thirrje për aplikim- përpunim dhe tregtim të produkteve bujqësore/peshkatarisë-SRB

Thirrje për aplikim- përpunim dhe tregtim të produkteve bujqësore/peshkatarisë Thirrje për aplikim , për fermerët dhe ekonomitë bujqësore të Republikës së Kosovës. Për përfitim në kuadër të implementimit të “Planit për Bujqësi dhe Zhvillim Rural 2014-2020”, mbështetje për investime në masën 103, investimet në asetet fizike në përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore dhe atyre të peshkatarisë.

Thirrje për aplikim- Sektori i qumështit, mishit dhe vezëve-Srb

Thirrje për aplikim për fermerët dhe ekonomitë bujqësore të Republikës së Kosovës. Për përfitim në kuadër të implementimit të “planit për bujqësi dhe zhvillim rural 2014-2020”, masa 101 ,,Investimet në asetet fizike në ekonomitë bujqësore” Sektori i qumështit, mishit dhe vezëve.

Publikime

Ligjet

Mbështetësit

Partnerët